Afvalinzamelaar Renewi reageert op voornemen van college

16 april 2020, 07:46


Lokaal Nieuws

ALTENA – Afvalinzamelaar Renewi heeft via een brief aan het college van Altena gereageerd op het voornemen om het contract met deze afvalinzamelaar niet te verlengen en het voornemen om de dienstverlening omtrent de inzameling van huishoudelijk afval uit te besteden aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Volgens Renewi is argumentatie en zijn de aannames in het hiervoor opgestelde raadsvoorstel worden gehanteerd onjuist en onvolledig. De argumentatie over het ontbreken van flexibiliteit en het ontbreken van marktwerking bij een nieuwe aanbesteding worden door Renewi weerlegt.

Renewi verzoekt het college om het voorgenomen besluit, zoals het raadsvoorstel staat te heroverwegen.