Wijziging in portefeuilleverdeling binnen college Altena

10 april 2020, 14:19


Lokaal Nieuws

ALTENA – Binnen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena is recent de portefeuilleverdeling binnen het college besproken.

Uit praktische overwegingen is besloten dat wethouder Matthijs van Oosten het onderdeel Bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing overneemt van wethouder Hans Tanis. Matthijs van Oosten heeft al het Kerngericht werken in zijn portefeuille.

Dit onderdeel heeft veel raakvlakken met de andere onderdelen en het is praktisch die onder te brengen binnen één portefeuille. Het college heeft er daarom voor gekozen beide onderdelen binnen de portefeuille van wethouder Matthijs van Oosten te laten vallen.