BizAwards Altena verschuift uitreiking Awards

14 maart 2020, 09:56


Lokaal Nieuws

ALTENA – BizAwards Altena laat weten ‘vanzelfsprekend mee te gaan in de oproep van de overheid om alles in het werk te stellen het virus zo snel mogelijk te beteugelen’.

Concreet betekent dat de derde editie van BizAwards Altena, de ondernemersverkiezing in Het Land van Heusden en Altena op 26 maart a.s., wordt verschoven naar een nog nader te bepalen datum. De organiserende Stichting B2B Platform Ondernemend Altena laat weten: ‘De berichtgeving vanuit RIVM, GGD en Veiligheidsregio wordt door ons daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Zodra een nieuwe datum is vastgesteld, zullen wij alle betrokkenen hierover informeren.’

Ondernemend Altena zet met dit besluit ook direct een stip op de horizon: ‘Vanaf het moment dat een nieuwe datum bekend is, gaan wij met alle betrokken partijen zoals finalisten, kartrekkers en ondersteunende bedrijven opnieuw op weg naar het prachtige event in Hollywoud dat bijzonder ondernemerschap in Altena groots wil waarderen. Wordt vervolgd dus!’ Reeds gekochte entreekaarten blijven overigens onverkort geldig.