Huisvesting arbeidsmigranten op agrarische bedrijven

9 maart 2020, 20:39


Lokaal Nieuws

ALTENA – In overleg met een brede adviesraad is het college inmiddels gekomen tot vaststelling van de Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Altena.

Op 31 oktober 2019 heeft de Adviesgroep huisvesting arbeidsmigranten een unaniem advies uitgebracht aan het college. De ontwerp beleidsregel is ter inzage gelegd. Tot 5 februari 2020 was het mogelijk hierop een reactie in te dienen. Er zijn een aantal reacties ingediend welke zijn voorgelegd aan de Adviesgroep. Dit heeft geleid tot een unaniem voorstel voor de aanpassing van de beleidsregel.

In de Adviesgroep is uitvoerig gesproken over de vraag van de ZLTO om de huisvesting op het erf te verruimen voor niet alleen het bedrijf waar de huisvesting wordt gerealiseerd. Men was unaniem over het mogelijk maken voor andere agrarische bedrijven. Men was niet unaniem over het nog verder verruimen door de huisvesting ook beschikbaar te stellen voor arbeidsmigranten die werken voor niet agrarische bedrijven. Het voordeel is dat de huisvesting meer geconcentreerd kan worden gerealiseerd. Niet op ieder bedrijf hoeft daarmee huisvesting te worden gemaakt. Ook voor de arbeidsmigrant kan het een voordeel zijn, doordat deze dan niet woont op het erf van de werkgever. Nadelen die werden genoemd zijn de concurrentiepositie voor andere huisvesters. Mogelijke kansen voor hergebruik bestaand vastgoed op andere plekken blijven hierdoor gemakkelijk onbenut.