Verlaging snelheid van 130 naar 100 op snelwegen

3 maart 2020, 18:12


Lokaal Nieuws

REGIO – Op de snelwegen rondom Altena zijn de voorbereidingen inmiddels van start voor de verlaging van de maximumsnelheid als onderdeel van de stikstofmaatregelen.

De verlaging van de maximumsnelheid gaat in op 16 maart, de vervanging van de bebording en overige markeringen zal plaats vinden vanaf donderdag 12 maart. In november vorig jaar besloot het kabinet tot het verlagen van de maximumsnelheid. In heel Nederland wordt de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag (van 06.00-19.00 uur) verlaagd naar 100 km/h. In de avond en ’s nachts (19.00-06.00 uur) blijft de huidige situatie ongewijzigd.

Het terugbrengen van de maximum snelheid is de belangrijkste stikstofmaatregel die het kabinet voor de korte termijn neemt. De maatregel moet ertoe leiden dat de bouw op korte termijn wordt vlotgetrokken. Veel bouwprojecten liggen stil door de stikstofcrisis of dreigen stil te vallen.