Extra maatregelen op basisschool Nieuwendijk

2 maart 2020, 15:00


Lokaal Nieuws

NIEUWENDIJK – In verband met het coronavirus heeft basisschool De Regenboog extra maatregelen genomen.

Nadat bekend werd dat er een geval van besmetting bekend was in Nieuwendijk heeft de school de ouders per e-mail geïnformeerd. Het verzoek aan de ouders was: ‘vertrouwd u het niet, houdt dan uw kind thuis en bezoek eerst de huisarts’. Het was voor schooldirecteur Arnold van Ooijen een lastige afweging, ‘een brief sturen zorgt wellicht voor paniek maar er moet ook reëel gekeken worden naar de situatie’.

4 van de 240 leerlingen zijn thuis gebleven. Bij enkele van de kinderen was sprake van een antibiotica kuur die niet was aangeslagen. Dat gaf in overleg met de ouders mede aanleiding om de kinderen thuis te houden. ‘Als school kunnen we niet de kop in het zand steken, we moeten realistisch zijn en blijven de rust bewaren’.