Achterstand bij huisvesten vluchtelingen

29 februari 2020, 12:38


Lokaal Nieuws

ALTENA – Ruim de helft van de gemeenten, waaronder Altena, blijkt minder vluchtelingen te hebben gehuisvest dan ze volgens de wet moeten.

Volgens provincies zijn het tekort aan sociale huurwoningen en onvoldoende aangemelde vluchtelingen de belangrijkste redenen dat gemeenten te weinig mensen opnemen. De achterstand in Altena bestaat al sinds 2019 en het is niet te verwachten dat dit in 2020 ingelopen zal worden. De opgave voor Altena bestaat op basis van de cijfers van de rijksoverheid uit het huisvesten van ongeveer 30 vluchtelingen.

De krapte op de woningmarkt en een tekort aan sociale huurwoningen zijn de belangrijkste redenen aldus de provincie. Ook is het soms onmogelijk om aan de wettelijke eis te voldoen omdat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) onvoldoende vluchtelingen heeft aangemeld bij de gemeente. Het is bekend dat de woningopgave in Altena al enorm groot is.