CDA Altena maakt zich zorgen over de OZB

25 februari 2020, 15:34


Lokaal Nieuws

ALTENA – Binnenkort valt de OZB-aanslag op de mat. Veel woningeigenaren maken naar aanleiding hiervan bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Als uit het bezwaar of beroep vervolgens blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt, moet de gemeente een vergoeding betalen. Er zijn bedrijven actief die op basis van ‘no cure, no pay’ bezwaar maken namens bewoners, volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Hierdoor kost het bewoners niets (het levert hen mogelijk een klein voordeel op), maar kost het de gemeente geld om de proceskosten aan deze bedrijven te vergoeden.

Het CDA Altena wil van het college weten of er in Altena ook dergelijke bedrijven actief zijn. Zo ja, hoe vaak en hoeveel vergoedingen heeft de gemeente in de afgelopen jaren hieraan uitgegeven en hoeveel bezwaren zijn er de afgelopen jaren ingediend en gegrond verklaard.