Grote dijken-oefening hoogwater door Waterschap Rivierenland

16 december 2019, 17:03


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op zaterdag 14 december vond een grote oefening plaats met de veelal vrijwillige dijkbewakers.

Het doel van deze oefening was het bijscholen van de dijkbewakers die een belangrijke taak hebben bij hoog water. In Altena zijn er ongeveer 50 dijkbewakers. Ze komen in actie wanneer de noodzaak voor het controleren van de dijken tijdens hoge waterstanden hoog is.

Bijna 25 jaar geleden was het nog de vraag of de dijk bij Woudrichem het zou houden. Als deze was doorgebroken zou het hele Land van Heusden en Altena onder water gestaan hebben. Dijkbewaking blijft daarom belangrijk.