Wijk-GGD’er aan het werk in Altena

6 december 2019, 11:15


Lokaal Nieuws

ALTENA – De samenleving heeft steeds meer te maken met personen met verward gedrag. Naast zorgen zijn er ook risico’s voor de veiligheid van de persoon zelf, of van zijn omgeving.

Om deze problematiek beter aan te pakken, zetten gemeente Altena en GGZ Breburg speciaal hiervoor een wijk-GGD’er in. Doel daarvan is om in nauwe samenwerking tussen politie en zorgpartners zo vroeg mogelijk met betrokkenen te bepalen welke aanpak en zorg de persoon met verward gedrag nodig heeft. Wethouder Jorritsma: “We merken dat professionals in onze kernen worden geconfronteerd met veel vragen en toenemende problematiek waarbij naast zorg ook veiligheidsrisico’s spelen, ook in de vorm van (over)last voor de omwonenden. Door haar specifieke expertise op het gebied van GGZ, ondersteunt de wijk-GGD’er onze medewerkers en die van onze partners. En bovenal, kan de wijk-GGD’er in een vroeg stadium hulp bieden aan de persoon met verward gedrag.”

De wijk-GGD’er vormt de schakel tussen Openbare Orde en Veiligheid, en Zorg. Hij gaat snel op signalen van een persoon met verward gedrag af en schakelt de nodige hulp en zorg in. Om zo ervoor te zorgen dat deze persoon zelfstandig in de eigen omgeving kan blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Hiervoor werkt de wijk-GGD’er nauw samen met GGz Breburg, Trema, Farent, politie en de woningcorporaties.

Het project Wijk-GGD’er loopt in eerste instantie tot medio juni 2020. Als het project een succes is, heeft de gemeente de intentie om ermee door te gaan. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Inwoners met zorgen over buurtgenoten kunnen dat melden bij OnS Altena van gemeente Altena. OnS Altena is bereikbaar op werkdagen, telefonisch via 0183 51 60 60 of per mail via ons@gemeentealtena.nl. OnS Altena staat in nauw contact met de wijk-GGD’er.