Openhartig afscheidsinterview met burgemeester Marcel Fränzel

3 december 2019, 06:39

Lokaal Nieuws

ALTENA – Na eerst voorzitter van de fusieraad geweest te zijn werd Marcel Fränzel ook waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Altena.

De afgelopen 11 maanden was Marcel Fränzel (1960) de eerste (waarnemend) burgemeester van de gemeente Altena. De gemeente die sinds 1 januari 2019 bestaat en voortkomt uit de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Fränzel is door veel mensen genoemd als de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste tijd. Zag hij dat zelf ook zo? Op deze en vele andere vragen geeft hij antwoord in een uitgebreid interview met Altena TV aan de vooravond van zijn afscheid.

Fränzel werd door vele genoemd als de ideale eerste kroonbenoemde burgemeester van Altena en werd geroemd om onder andere zijn deskundigheid. Vanaf het begin af aan was het al duidelijk dat hier niet zijn ambities lagen. Fränzel roemt de samenwerking tussen het college, de ambtenaren en de 55.000 inwoners in Altena, in gezamenlijkheid is Altena steeds beter en verder ontwikkeld de afgelopen maanden.

Op zijn eerste werkdag, 1 januari, sliep de in Utrecht woonachtige burgemeester in Altena om als dat nodig mocht zijn direct af te kunnen stemmen met de ketenpartners. De eerste nieuwjaarstoespraak van de gemeente Altena kenmerkte zich vooral door het ‘samen doen’. De samenwerking met de gemeenteraad, nu bestaande uit 31 raadsleden, is een compliment waard. Niet alleen een andere manier van werken maar ook het vooruit kijken naar een Altena is zeer goed gegaan. De brug naar de inwoners lag vooral bij de wethouders waaronder de kernen zijn verdeeld, Fränzel bemoeide zich vooral met de interne organisatie waarbij hij de inwoners nooit uit het oog verloor.

Heel veel energie haalde Fränzel uit de samenwerking met de buurgemeenten welke veelal in andere provincies liggen maar een hele sterke binding met Altena hebben. ‘We blijven natuurlijk wel Brabant’, zo besluit hij de samenwerking. Bovenal mag men trots zijn op Altena, het is echt een uniek gebied met actieve inwoners, innovatieve ondernemers en een divers landschap.

Terugkijkend op zijn periode als waarnemend burgemeester zijn er ook enkele dieptepunten als; vele drugspanden werden gesloten in Altena, de grote brand aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem en de discussie met buurtbewoners over de huisvesting van arbeidsmigranten. Allemaal zaken die thuis horen in de portefeuille openbare orde en veiligheid. Hoogtepunten waren er des te meer. het is altijd mooi om inwoners te belonen voor hun inzet door het uitreiken van een lintje. Ook het bezoek aan Altena Duitsland en de verbindingen die dit heeft gebracht is noemenswaardig. Een bijzonder moment was ook de vervaardiging van de ambtsketen uit door de inwoners ingeleverd zilver. Toch is het vooral de trots op de hele organisatie over wat er in korte tijd allemaal is bereikt.

Inmiddels is hard gewerkt aan de overdracht naar de nieuwe burgemeester Egbert Ligtenberg (CDA) afkomstig uit Papendrecht. Het is aan de nieuwe burgemeester zijn eigen beeld te vormen over de mensen en de organisatie. Marcel Fränzel is inmiddels begonnen aan zijn nieuwe taak als wederom waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Sint-Anthonis. Zijn ambities liggen niet op een vaste burgemeesters taak, het waarnemerschap bracht Fränzel al veel ervaring en deze hoopt hij voorlopig in deze rol in te blijven zetten.

Fränzel laat Altena met trots achter zich en ziet heel veel kansen voor het gebied om een voortrekkersrol te hebben op het gebied van ondernemerschap in de vernieuwende agrarische sector, het ondernemerschap op het gebied van eiwittransitie, innovatie en de maritieme sector die zo kenmerkend zijn voor het gebied. ‘Er is al veel in gang gezet en er gaan nog veel mooie dingen gebeuren in Altena’, zo besluit waarnemend burgemeester Marcel Fränzel.