Huishoudens betalen volgend jaar meer waterschapsbelasting

3 december 2019, 20:22


Lokaal Nieuws

ALTENA – De begroting van Waterschap Rivierenland over 2020 is vastgesteld. De waterschap heffingen stijgen gemiddeld met 5,6 procent. ?

De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst. In Altena gaat een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2020 in totaal circa 275 euro betalen aan waterschapslasten. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaald in 2020 in totaal circa 387 euro aan waterschapslasten.

Het Waterschap Rivierenland doet in de gemeente Altena onder andere het waterbeheer, het onderhoud van dijken en boezemkade, bestrijding van muskes- en beverratten, vaarwegbeheer en zuivert het afvalwater.