Altena krijgt eigen platform voor belangenbehartiging voor senioren

28 november 2019, 17:54


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeente Altena heeft ruim 10.000 inwoners van 65 jaar en ouder. Een aantal ouderen hebben de afgelopen maanden, als afgevaardigden van ouderenverenigingen of bonden, de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een gezamenlijke belangenbehartiging met betrekking tot het ouderenbeleid.

De ouderen zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is dat er een platform in de gemeente Altena wordt gevormd, dat op een breed beleidsterrein aan belangenbehartiging doet voor senioren. Het platform streeft naar een goede samenwerking met de Brede Adviesraad op het gebied van de Wmo, maar het terrein waarover men in gesprek wil met de overheid is veel breder.

Op een recente bijeenkomst is er een dagelijks bestuur gevormd bestaande uit Ad de Graaf uit Andel als voorzitter, Wil Drabbe uit Hank als secretaris en Martin van Wijk uit Genderen als penningmeester. Burgers die niet bij een organisatie aangesloten zijn, maar zich wel willen inzetten voor het ouderenbeleid in de gemeente Altena worden uitgenodigd om contact op te nemen.