Bijeenkomst voor alle (toekomstige) Zwerfafvalpakkers

16 november 2019, 16:23


Regio Info

ALMKERK – Ruimt u wel eens zwerfafval op in uw omgeving? Of hebt u interesse om dit te gaan doen? Kom dan naar de Bijeenkomst Vrijwilligers Zwerfafval.

Voor deze bijeenkomst nodigen we alle zwerfafvalpakkers, oftewel ‘ZAPpers’ uit. Of inwoners die hier interesse in hebben. In Altena zijn heel wat ZAPpers actief. Met elkaar leveren zij een grote bijdrage aan het verminderen van zwerfafval in Altena. Hoe gaan we in Altena om met zwerfafval? Wat doen we om dit tegen te gaan? Tijdens deze avond willen we graag met u in gesprek; om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

U bent van harte welkom donderdag 28 november vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis in Almkerk aan de Sportlaan 170. De gemeente stelt het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan door een e-mail te sturen naar teamschoon@debries.eu met uw naam, telefoonnummer en woonplaats.