Afvalbeleid Altena ‘Groen niet beprijzen en oud papier ophalen waarderen’

29 oktober 2019, 23:47


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op dinsdag 29 oktober is in de opiniërende raadsvergadering gesproken over het afvalinzamelingsbeleid van de gemeente Altena. De gemeenteraad kon zich over het algemeen goed vinden in het voorstel.

Dat het groenafval gratis moet blijven en verenigingen een goede vergoeding per kilo voor het ophalen van het oud papier moet krijgen werd breed gedragen. De angst heerst dat wanneer groenafval niet meer gratis aangeboden kan worden dit zal leiden tot minder afvalscheiding. De SGP vreest dat dan ook de bewonersparticipatie af zal nemen. Arno Bouman( CDA) merkt op dat dit beleid ook niet in lijn ligt met de wens om tuinen te vergroenen. Wethouder van Vugt stelt dat de insteek van het beleid is om de kosten van het verwerken van afval zo zuiver mogelijk te belasten, ‘de vervuiler betaald’.

‘De gemeente Altena doet het qua afvalinzameling erg goed ten opzichte van het landelijke niveau’ aldus Corné van Gammeren(SGP). ‘Wellicht is een kosteloze wissel van een grote naar een kleinere container nog een optie’. Wethouder van Vugt reageert: ‘Het aanbieden van afval is in Altena als landschappelijke gemeente verhoudingsgewijs goedkoop, ook met de nieuwe voorstellen’.

Vanuit de raad kwam ook het voorstel om de ophaalfrequentie van het restafval te verlagen samen met een verlaging van het aantal ophaalmomenten voor groenafval in de koudere maanden. ‘Een dapper voorstel’ aldus wethouder van Vugt. Kosteneffectief is het lastig om de effecten hiervan vooraf inzichtelijk te maken.

Het stellen van een marktconform tarief voor de inzameling van oud papier bleek nog een ‘heet hangijzer’. Dit gebeurd niet alleen door verenigingen maar bijvoorbeeld ook door kerken. Hier moet een eenduidig beleid in zijn en komen. Wethouder van Vugt gooide ‘een handschoen in de ring’, via een amendement zijn wijzigingen op diverse punten nader bespreekbaar. Arno Bouman(CDA) gaf aan hier de leiding wel in te willen nemen.