CDA heeft vragen over komst 5G netwerk

28 oktober 2019, 20:48


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college omtrent de uitrol van het 5G netwerk in Altena.

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat in 2020 de Rijksoverheid de eerste frequenties waar bedrijven 5G mee kunnen aanbieden gaat veilen. Die nieuwe technologie is nodig, omdat het mobiele datagebruik groeit. Met 5G heeft Nederland ook in de toekomst een snel en stabiel mobiel netwerk, zo valt er te lezen. Aan de andere kant zijn er kritische geluiden en is er bezorgdheid over de effecten van 5G op de gezondheid van mensen. Het is nog onduidelijk of/hoeveel de huidige blootstelling aan elektromagnetische velden gaat veranderen met de uitrol van 5G.

Het CDA vraagt zich of er al aanvragen voor het plaatsen van nieuwe zendmasten in Altena zijn gedaan. Ook vragen zij het college of de inwoners actief geïnformeerd kunnen worden over de blootstellingslimieten van elektromagnetische velden. Ook vragen zij het college hoe zij het ‘blootstellingsvraagstuk’ gaan volgen.