Jeugdzorg Altena staat nog steeds op losse schroeven

24 oktober 2019, 22:00


Lokaal Nieuws

ALTENA – De jeugdzorg in Altena lijkt nog steeds op losse schroeven te staan, blijkt uit een brief van de vakbond FNV Welzijn.

Informatie vanuit de gezamenlijke gemeenten blijft uit, zo stelt de vakbond waarbij gewezen wordt naar de aangesloten gemeenten. De gezamenlijke gemeenten hebben een besluit genomen dat gekenmerkt wordt door ‘we agree to disagree’, aldus de vakbond. Zij stellen in de brief dat de colleges het ermee eens zijn om te niet te kiezen voor een overname door een andere partij, maar een Juzt 2.0 voor ogen te hebben. Inclusief afstoting van verliesgevende onderdelen van de organisatie.

Een sterk afgeslankte vorm van jeugdzorg, omdat naar verluidt de gezamenlijke gemeenten niet verder willen gaan met Juzt. De wijze waarop de zorg dan vorm gegeven gaat worden, is daarmee in het ongewis. Volgens de vakbond zijn de huidige Juzt medewerkers niet (meer) in staat om de huidige zorg te leveren. Velen hebben een andere baan gevonden zonder dat de ervaring van deze medewerkers is vervangen. De werkdruk voor de overblijvende werknemers is onaanvaardbaar hoog geworden.

De vertegenwoordiging van de zorgverlenende medewerkers heeft de onderhandeling gestaakt. Zij stellen nu een laatste ultimatum aan het openbaar bestuur en verlangen openbaarheid van bestuur, inzicht in de genomen besluiten en continuëring van de jeugdhulp en een gedegen kostendekking welke volledig transparant is. Een laatste kans lijkt er nog te liggen voor hulpverleningsorganisatie Juzt, uiterlijk zondag 27 oktober om 17.00 krijgt zij nog de kans een plan neer te leggen.

Wanneer Juzt de laatste kans niet aangrijpt zullen acties volgen vanuit de vakbond, zoniet eerder en zal de jeugdzorg in Altena daar verdere gevolgen van ervaren.