Nieuw boekje over Vesting Woudrichem gepresenteerd

21 oktober 2019, 04:30


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – In opdracht van de stichtingen Stadsgidsengilde Woudrichem en Boven ’t Gat is een boekje over de vesting Woudrichem verschenen.

Het is gepubliceerd in de Hollandse Waterlinie Erfgoed Reeks en is geschreven door Kees van Maastrigt en Teus van Tilborg. Het eerste exemplaar werd zaterdag door Peter Baks van het gilde uitgereikt aan wethouder Roland van Vugt. In de uitgave wordt ruime aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkelingen van de vesting, waardoor een helder beeld ontstaat van wat Woudrichem tegenwoordig is. Een prachtig beschermd stadsgezicht met veel monumenten en een rijke visserijhistorie. Een stad ook, die zijn authentieke karakter heeft behouden. Beschreven wordt dat de stad in het verleden, voordat de stad in de zestiende eeuw zijn huidige vorm kreeg, beduidend groter was. Om praktische redenen werd de stad kleiner. Een ingreep die afwijkt van de ontwikkelingen van de meeste vestingsteden, die steeds groter werden.

Woudrichem is de zuidelijkste vestingstad van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en had dus een belangrijke militaire functie. Zelfs in de Koude Oorlog speelde de stad nog een rol. Veel herinnert nog aan die militaire functie, zoals valt te lezen en te zien in het boekje. Het boekje is rijk geïllustreerd met actueel en historisch beeldmateriaal. Het kost € 7,50 en is verkrijgbaar bij Boekhandel Tante Bethje in Woudrichem; Bruna in Sleeuwijk en bij de Marskramer in Rijswijk, Voetveer Boven ’t Gat. Ook is het boekje te bestellen bij stichting Stadsgidsengilde Woudrichem (stadsgids@ziggo.nl)