Ledenbijeenkomst huurders over fusie Meander

19 oktober 2019, 06:26


Regio Info

SLEEUWIJK – De Huurdersbelangenvereniging Land van Heusden en Altena houdt op woensdag 13 november in de Bolderik in Sleeuwijk een ledenbijeenkomst over de voorgenomen fusie van Woonservice Meander met Woonlinie.

Directeur-bestuurder Willem Bijl zal tijdens die bijeenkomst de meerwaarde van de fusie voor huurders toelichten. De Huurders belangenvereniging wil vooral van de huurders horen wat ze van de fusie vindt. En onder welke voorwaarden ze al dan niet akkoord gaan met de fusie. In de Woningwet is bepaald, dat huurdersorganisaties instemmingsrecht hebben bij fusie van corporaties. De Huurdersbelangenvereniging moet haar zienswijze voor 28 november indienen bij Woonservice Meander. Ook gaat de Huurdersbelangenvereniging in overleg met huurdersorganisatie Inbreng van Woonlinie over de voorgenomen fusie.

Bij de prestatieafspraken met de gemeente Altena en de woningcorporaties in de regio werken de huurdersverenigingen in de regio al langer samen. Ook volgden zij een gezamenlijk traject onder leiding van de Woonbond om te komen tot meer samenwerking. Daar was ook huurdersvereniging ANUW van Woonstichting Land van Altena bij betrokken. De bijeenkomst in de Bolderik op 13 november begint om 19.30 uur. Alle huurders worden uitgenodigd deze avond bij te wonen.