Altenatuur organiseert een duo-lezing over ‘de man op de dijk’

14 oktober 2019, 18:07


Regio Info

GIESSEN – De bekende kiekendiefbeschermer Ben Koks verzorgt samen met de Groningse journaliste Elvira Werkman een duo-lezing over het boek ‘De man op de dijk’, waarin Werkman beschrijft hoe de gedreven Koks erin slaagde om de grauwe kiekendief terug te krijgen als broedvogel in de akkergebieden van Groningen.

Om de teruggang van de vogelstand in Oost-Groningen te onderzoeken, reisde Koks naar de Noord-Europese broedgebieden, maar ook naar landen als Tsjaad, Niger en Mali. Hij was de eerste die experimenteerde met langjarig satellietonderzoek waarbij vogels zenders aangebracht kregen waardoor de trekbewegingen zichtbaar werden. Koks introduceerde de ‘vogelakker’ en heeft een duidelijke mening over hoe het zou moeten in de landbouw waarin boeren mét natuur werken.

In 2015 stond Koks op nr. 44 in de Duurzame top 100 van dagblad Trouw. Ook verwierf hij de Heimans en Thijsse Prijs 2017 voor zijn grote inzet om natuur in akkerbouwgebieden van Groningen nieuwe kansen te geven. Elvira Werkman komt ook uit Groningen en studeerde milieukunde en journalistiek. Ze heeft verschillende boeken gepubliceerd waarin verhalen zijn opgetekend van boeren, burgers en buitenlui. Sinds 2011 is zij freelance journalist voor Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Wandelkrant ‘te voet’ en OneWorld.nl

Samen vertellen de twee over de successen en tegenslagen en de betekenis ervan voor de Nederlandse natuurbescherming op Fort Giessen, dinsdagavond 22 oktober, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang lezing om 20.00 uur.