Excursie in het Pompveld over aanleg van nieuwe natuur