Tekort voor maatwerkvoorzieningen WMO in Altena nog hoger

24 september 2019, 18:46


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Altena informeerde de gemeenteraad in juni 2019 over een verwacht tekort voor de maatwerkvoorzieningen Wmo van € 900.000 in 2019.

In een nieuwe raadsinformatiebrief laat het college nu weten dat uit onderzoek en uit de samenstelling van de begroting 2020 naar voren komt dat het verwachte tekort substantieel hoger wordt. Het zou gaan om een verdubbeling, dus minimaal € 1,8 miljoen euro. Het college presenteert de verwachte cijfers pas bij de aanbieding van de begroting en niet deze maand zoals eerder toegezegd.

Het college geeft aan een extern onderzoek te laten starten waarmee duidelijkheid moet worden gegeven over de oorzaken van de overschrijdingen en aanbevelingen moet worden opgeleverd over kostenbeheersing. Het college verwacht eind oktober of begin november de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen bespreken in de Altenatafels.