Progressief Altena stelt schriftelijke vragen over waterkwaliteit viswater

21 september 2019, 06:31


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – Afgelopen week verscheen een bericht van de hengelsportvereniging HSV Groot Woudrichem dat zij de alarmbel luiden voor de kwaliteit van het viswater in de voormalige gemeente Woudrichem.

Naar aanleiding daarvan en van de eerdere vragen in de zomer van 2018, klimt Progressief Altena weer in pen om vragen te stellen aan het college. Woudrichem kent op dit moment vijf locaties waar de hengelsport is toegestaan. Op twee plekken is de bevisbaarheid nu al slecht. De Rijswijkse Wiel kent al haast geen visstand meer door het structurele zuurstofgebrek sinds het najaar van 2018. Zuurstofgebrek en de daarmee gepaard gaande vissterfte is niet alleen voor de vissers een nachtmerrie. Ook voor het watermilieu is het desastreus.

Progressief Altena vraagt dan ook aan het college om met de partijen die betrokken zijn bij het beheren, monitoren en waar nodig verbeteren van de waterkwaliteit om tafel te gaan. Heeft het college zicht op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het viswater in de gehele gemeente Altena? Het college is voornemens een Beleidsvisie oppervlaktewateren op te stellen. Een visie is belangrijk, maar voor deze situatie mag het vervolgstappenplan niet te laat komen.