Eindbedrag Samenloop voor Hoop Altena bedraagt €199.000,-

19 september 2019, 08:19


Lokaal Nieuws

RIJSWIJK – Tijdens de slotbijeenkomst met de teamcaptains van de SamenLoop voor Hoop Altena heeft het bestuur het opgehaalde eindbedrag voor het KWF bekend gemaakt, te weten €199.000,-

Dat is ongeveer € 5.000 meer dan de tijdens de Samenloop genoemde voorlopige eindstand. De SamenLoop voor Hoop Altena was een 24-uurs evenement dat op 28 en 29 juni is gehouden in Giessen. Ruim 50 teams met in totaal 1200 deelnemers hebben zich voor het goede doel ingezet. Bij de eerste editie van de SamenLoop voor Hoop Altena in 2016 was een bedrag bij elkaar gebracht van ongeveer € 135.000. Dit keer dus bijna de helft van het bedrag meer. Een ongelooflijk mooi resultaat.

De organisatie kijkt terug op een heel geslaagd evenement, niet alleen voor de geweldige opbrengst voor het KWF maar ook voor de wijze waar de deelnemers in saamhorigheid met elkaar stil hebben gestaan bij de ziekte van kanker. Altena heeft zich hier van een heel mooie kant laten zien. Of er een 3e editie komt van de SamenLoop voor Hoop Altena is niet bekend. Afgesproken is dat medio 2021 wordt bekeken of er voldoende belangstelling is om in 2022 weer een SamenLoop voor Hoop te organiseren.

Alle reportages van de Samenloop voor Hoop zijn terug te kijken op www.altenatv.nl.