Eerste raadsvergadering na zomerreces in gemeente Altena