Gemeenteraad en college weer terug van zomerreces

4 september 2019, 09:50


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op dinsdag 3 september heeft de eerste Altenatafel na het zomerreces weer plaats gevonden.

Op de agenda stonden onder andere het leerlingenvervoer, de havenontwikkeling Werkendam, de omgevingsvisie en het plan van aanpak omtrent integraal veiligheidsbeleid op de agenda. Op 17 september staat de eerstvolgende raadsvergadering gepland.

Op dinsdag 8 oktober staat een extra raadsvergadering gepland i.v.m. de voordracht van de nieuwe burgemeester. Alle informatie en/of inbreng kunt u terug vinden op altena.raadsinformatie.nl