Kaaie Paole verwoest, Het was een behoorlijke klap’