Maatregelen tegen wateroverlast in Altena vorderen gestaag

20 juli 2019, 16:13


Lokaal Nieuws

ALTENA – Twee derde van alle maatregelen van de gemeente en Waterschap Rivierenland om wateroverlast in de gemeente Altena tegen te gaan is aan het eind van dit jaar gereed.

Dit jaar werden al grote maatregelen uitgevoerd, waaronder de sifon onder de Alm in Almkerk, de aanleg van de waterberging bij de voetbalvelden in Nieuwendijk, de aanleg van een nieuwe watergang tussen Nieuwendijk en de wijk Westerhei en de vergroting van de duiker en de stuw bij de Borcharenweg in Werkendam.

Projecten als de aanleg van de drainage en rioolvervanging bij de Zuideveldlaan in Dussen, de bergende fundering nabij de Vijfmorgen en de Vlietstraat in Sleeuwijk en de groene berging bij de Slagboomstraat in Rijswijk zijn uitvoering en zijn dit jaar klaar. Andere maatregelen worden voorbereid en het college van B en W verwacht dat deze in 2020 worden afgerond.