13 sollicitanten zien burgemeesterschap in Altena wel zitten

28 juni 2019, 21:57


Lokaal Nieuws

ALTENA – Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, in Noord-Brabant heeft bekend gemaakt dat er 13 sollicitanten zijn voor het ambt van burgemeester in de gemeente Altena. Onder de sollicitanten is er één vrouw.

Twaalf sollicitanten zijn burgemeester of wethouder of zijn dat voorheen geweest of hebben nu elders een politieke functie. Eén sollicitant heeft een vrij beroep of is afkomstig uit de particuliere sector. Bij de beoordeling van de sollicitaties zal ook rekening gehouden worden met de profielschets. De profielschets kwam tot stand in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties.

De gemeenteraad beveelt vervolgens in een extra besloten raadsvergadering een kandidaat aan. Deze vergadering vindt naar verwachting dit najaar plaats. Direct na deze vergadering wordt de voorgedragen kandidaat bekend gemaakt. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting aan het einde van het jaar beëdigd en geïnstalleerd. Tot die tijd is Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.