Hoeveel sollicitaties op de vacature voor burgemeester van Altena?

26 juni 2019, 23:41


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Maandag 24 juni sloot de sollicitatietermijn voor de functie van burgemeester van Altena. Hoeveel sollicitaties er binnen zijn gekomen is nog niet bekend.

Theo Meijboom is voorzitter van de vertrouwenscommissie die betrokken is bij de aanstelling van de nieuwe burgemeester. Naar verwachting zijn er 20 à 30 sollicitanten. De binnengekomen sollicitaties worden allereerst door commissaris van de Koning, Wim van de Donk, gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken of de sollicitant benoembaar is, daarna zal van de Donk een eerste selectie maken. Ook de vertrouwenscommissie gaat de brieven van deze sollicitanten bekijken.

Bij de beoordeling van de sollicitaties zal ook rekening gehouden worden met de profielschets. De profielschets kwam tot stand in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stelde een lijst van eigenschappen op. Vervolgens konden inwoners via een enquête aangeven welke eigenschappen zij het meest belangrijk vinden voor de toekomstige burgemeester. Naast de enquête gingen raadsleden op verschillende locaties in gesprek met inwoners. Daarnaast waren maatschappelijke organisaties uit Altena uitgenodigd voor een ontbijt in het gemeentehuis. In het profiel zijn ook de adviezen opgenomen van de jongerenraad Going4Altena en partners op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Benieuwd naar de profielschets? Deze is hier terug te lezen op onze website.