Gemeenteraad Altena adviseert positief voor RTV Altena

25 juni 2019, 20:41


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeenteraad van Altena heeft tijdens de raadsvergadering van 25 juni met 20 stemmen positief geadviseerd voor Stichting RTV Altena met de merken Radio A-FM en Altena TV als omroep voor deze gemeente.

Met het aantal van 20 van de in totaal 31 stemmen vóór RTV Altena behaalde de omroep de raadsmeerderheid. Er gingen 10 stemmen naar de Aalburgse Omroepstichting. 0 stemmen werden voor geen van beide uitgebracht. Van de 31 raadsleden was er 1 afwezig tijdens de stemming. Stichting RTV Altena is sinds 1997 actief in de regio en heeft op 1 september j.l. bij het Commissariaat voor de Media de aanvraag gedaan voor de vergunning voor de nieuwe gemeente Altena. De Aalburgse Omroepstichting heeft de aanvraag gedaan voor Altena, Zaltbommel en Maasdriel. Die omroep heeft in Zaltbommel al de vergunning, die loopt nog tot 1 februari 2020.

Met dit advies komt er een einde aan de omroependiscussie die al maanden duurt. De Aalburgse Omroepstichting heeft de afgelopen weken fel actie gevoerd terwijl Stichting RTV Altena is blijven doen waar de omroep voor staat: het brengen van nieuws uit Altena via radio, televisie, social media en app. De gemeente gaat dit advies nu doorzetten naar het Commissariaat voor de Media. Doorgaans volgen zij het raadsadvies waarna er een definitief besluit volgt wie de zendvergunning voor een periode van 5 jaar ontvangt.