Controle onderhoud dijken Waterschap Rivierenland

6 juni 2019, 17:53


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op 17 juni 2019 start Waterschap Rivierenland met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. De zogenaamde ‘schouw’.

De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Het belangrijkste doel van het maaien is het behouden van een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Ook is het controleren van de dijken op schades beter mogelijk als deze gemaaid zijn.

Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de kernzone van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel moet opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 17 juni 2019 zijn gebeurd. Onze dijkbeheerder zal dit controleren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar kunnen we werken aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.