Bestuursakkoord provincie gereed

4 juni 2019, 15:45


Regio Info

REGIO – Het coalitieakkoord tussen de 5 fracties voor de provincie Noord-Brabant is gereed. Voor het CDA is ook oud-wethouder Renze Bergsma als kandidaat-bestuurder voorgedragen.

De formateurs Pennarts en Dekkers presenteren hun bevindingen vrijdagmiddag. De coalitie zal bestaan uit het CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de VVD.

De overige kandidaat-bestuurders zijn; Marianne van der Sloot (CDA), Anne-Marie Spierings (D66), Rik Grashoff (GroenLinks), Erik van Merrienboer (PvdA) en Christophe van der Maat en Martijn Gruijthuijssen namens de VVD. Naar verwachting zullen zij tijdens de Statenvergadering op 14 juni worden benoemd.