Gemeente Altena financieel goed van start

30 mei 2019, 10:02


Lokaal Nieuws

ALMKERK – De gemeente Altena is financieel gezien goed van start gegaan. Dat valt terug te lezen in de Kadernota 2020.

In de kadernota schetst het college de grote lijnen voor de begroting over 2020 waarover de raad zich in november buigt. De gezonde financiële start komt mede door het mooie overschot van de drie voormalige gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders is ingenomen met de goede startpositie: grote plannen die nog dateren uit de voormalige gemeenten kunnen nu uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de atletiekbaan in Sleeuwijk, de brede school in Almkerk of de nieuwbouw van De Regenboog in Nieuwendijk. Ook zijn er plannen die nu verder kunnen worden uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld de insteekhaven in Werkendam.

Daarnaast heeft het college van Altena natuurlijk ook nieuwe plannen en ambities op uiteenlopende terreinen, zo kunt u lezen in de Kadernota 2020 en in het Collegeprogramma 2019-2022. Zo wil het college budget beschikbaar stellen voor ideeën die er leven in de verschillende kernen en gaat de gemeente samen met inwoners vorm geven aan die ideeën. Kwetsbare inwoners zullen zoveel mogelijk in hun eigen kern worden ondersteund. Ook wordt geld besteed aan het bevorderen van de circulaire economie en duurzaamheid: thema’s die hoog op de agenda van de raad en het college staan. Vanwege de verbreding van de A27 wil het college extra aandacht geven aan het eigen wegennet, dat onder druk komt te staan bij de werkzaamheden aan de snelweg. En tot slot zijn er heel concrete plannen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe brandweerkazerne in Almkerk. Zo bouwt het college samen met de gemeenteraad en met de inwoners verder aan de mooie gemeente Altena.