ChristenUnie wil in gesprek over jeugdzorg Altena

29 mei 2019, 17:19


Lokaal Nieuws

ALTENA – In Nederland zijn er zorgen over de kosten en organisatie van jeugdzorg. De zorgen spelen in heel Nederland en dus ook in Altena.

Hoewel er extra geld is opgenomen in de begroting blijft ook de regionale jeugdzorg aanbieder in grote financiële problemen. Daarom wil de ChristenUnie, samen met het CDA, het onderwerp jeugdzorg op korte termijn op de agenda zetten van de gemeente Altena. Van gemeente Altena, met 55.000 inwoners, wordt verwacht dat jeugdzorg goed geregeld kan worden. De ChristenUnie wil graag experts op het gebied van jeugdzorg uitnodigen en ook andere gemeenten die ervaring hebben met nieuwe vormen van zorg. Denk aan vormen met minder bureaucratie, waardoor er meer geld naar zorg kan gaan.

De ChristenUnie wil zorg zo dicht mogelijk bij huis regelen, waarbij er ruimte is voor nieuwe vormen van jeugdzorg. Ook de vraag of residentiële zorg in ons gebied haalbaar en betaalbaar is hoort daarbij. ChristenUnie wil graag meedenken en daarom hebben zij aan het college of de gehele raad betrokken kan worden om oplossingen en alternatieven te onderzoeken.