College Altena wil bijenlinten serieus onderzoeken

25 mei 2019, 07:21


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het college van Altena wil de aanleg van zogenoemde bijenlinten, bedoeld om de bij en andere insecten te helpen in hun voortbestaan, ‘serieus onderzoeken’.

Ook wil de gemeente kijken naar een ander maaibeleid om insectensterfte tegen te gaan. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van Progressief Altena en CDA. Het college benadrukt wel dat de maatregelen nog niet in een vergevorderd stadium zijn. Dat betekent echter niet dat er nu niets gebeurt op het gebied van biodiversiteit in Altena.

Verder worden allerlei organisaties zoals, Altenatuur, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Brabants Landschap en bewonerscollectieven door de gemeente ondersteund. Het college onderschrijft de zorgen van Progressief Altena en CDA over de afname van het aantal insecten. Bij de harmonisatie van het groenbeheer en groenbeleid en bij nieuwe ontwikkelingen krijgt biodiversiteit dan ook een ‘belangrijke plek’.