Sportvereniging Zilvermeeuw genoodzaakt in te krimpen

22 mei 2019, 13:15


Sport Nieuws

ALTENA – De vereniging stopt met de sportlessen in Giessen, Woudrichem en Almkerk. Ook ziet zij zich genoodzaakt te stoppen met de selectie turnen. De vereniging krimpt in van 389 naar 140 leden.

Dit besluit is genomen tijdens de op 20 mei gehouden bijzondere ledenvergadering in de Bolderik in Sleeuwijk. De van oorsprong Sleeuwijkse vereniging met een sterke turncomponent, kampt al langere tijd met een gebrek aan gediplomeerde turn/gymtrainers. Afgelopen jaren zijn verschillende oplossingen gezocht en toegepast, echter de problematiek bleef bestaan. Inmiddels was het zover dat de vereniging eerder deze maand moest besluiten om het selectie turnen te staken omdat de problemen bij de recreatietak daar aanleiding voor gaf. Bovendien vroeg het in de lucht houden van de lessen in Giessen, Woudrichem en Almkerk een onevenredige inspanning van het bestuur.

De vereniging heeft enkele weken geleden haar leden opgeroepen om middels een bijzondere ledenvergadering een nieuw bestuur te kiezen welke met nieuwe inzet deze problematiek zou kunnen aanpakken. Het vervallen van de lessen in de omringende kernen van Sleeuwijk was de terugvaloptie indien er tijdens de bijzondere ledenvergadering geen nieuwe bestuursleden zouden opstaan.

De bijzondere ledenvergadering is bezocht door 14 leden waarvan 4 trainers. Helaas hebben zich maandagavond geen nieuwe bestuursleden aangemeld waardoor het huidige bestuur ter borging van het voortbestaan van de vereniging de lessen in Giessen, Woudrichem en Almkerk met ingang van het nieuwe seizoen (september) laat vervallen.

Komende maanden worden gebruikt om de lessen die volgend seizoen geen deel meer van de vereniging uitmaken, elders onder te brengen. De contributie inning van de lessen die komen te vervallen worden door de vereniging aankomende week stopgezet.