Aanbieding profielschets nieuwe burgemeester voor Altena

22 mei 2019, 14:20


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeenteraad van gemeente Altena vergadert dinsdag 28 mei over de profielschets voor de burgemeester van Altena.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk is aanwezig om de profielschets na vaststelling in ontvangst te nemen. De bespreking /aanbieding van de profielschets is het eerste agendapunt om 20.00 uur. Centraal in de profielschets staat dat de burgemeester van Altena midden in de gemeenschap moet staan. De burgemeester moet zichtbaar zijn, zich onder de mensen begeven en er zijn wanneer er iets is. Hij/zij moet zich kunnen inleven in de cultuur en waarden van Altena en zich betrokken voelen bij de streek. De volledig profielschets staat vanaf woensdag 29 mei op www.gemeentealtena.nl.

De profielschets kwam tot stand in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stelde een lijst van eigenschappen op. Vervolgens konden inwoners via een enquête aangeven welke eigenschappen zij de belangrijkste vinden. Naast de enquête gingen raadsleden in gesprek met inwoners op verschillende locaties. Maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd voor een ontbijt in het gemeentehuis. In het profiel zijn ook de adviezen opgenomen van de jongerenraad Going4Altena en partners op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De Commissaris van de Koning zorgt voor de openstelling van de vacature en het verloop van de sollicitatieprocedure. Naar verwachting vindt de benoeming van de nieuwe burgemeester aan het einde van het jaar plaats. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel de waarnemend burgemeester.