Open brief van PBO van RTV Altena

15 mei 2019, 17:23


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van Stichting RTV Altena spreekt zich in een open brief uit richting de gemeente
Altena en omroepvrijwilligers in Altena en daarbuiten. RTV Altena is de omroepstichting met de bekende merken Radio A-FM en Altena TV.

Geachte lezer,

Als Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van RTV Altena willen wij ons in deze brief graag uitspreken, om zo te laten zien waarvoor wij de afgelopen jaren hebben gestaan en in de toekomst graag willen staan. De gemeenteraad van Altena moet binnenkort namelijk tot een advies komen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) welke lokale omroep de zendmachtiging voor de komende vijf jaren gaat krijgen. Hierbij is de belangrijkste vraag: ‘Heeft het PBO van de lokale publieke media-instelling die het mediaaanbodbeleid bepaalt, een zodanige samenstelling dat het onafhankelijk en representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Altena voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?’

De leden van ons PBO vertegenwoordigen allerlei stromingen binnen de gemeente Altena, waaronder de vier bovengenoemde. Voor de precieze samenstelling van dit PBO verwijs ik u graag naar de website van RTV Altena (www.radioafm.nl of www.altenatv.nl), waar u onder het kopje ‘Over RTV Altena’ alle leden kunt vinden, zodat u een indruk krijgt van de bijzondere en goede diversiteit aan personen wiens beide benen midden in het verzorgingsgebied staan.

Het PBO van RTV Altena maakt zich hard voor het brengen van laagdrempelige en toegankelijke programma’s voor luisteraars, die informatie uit onze mooie, nieuwe gemeente Altena tot zich willen nemen. Om deze doelstelling te realiseren, hebben wij gemeend de muziekkeuze zodanig te maken dat, ongeacht welke achtergrond je als inwoner van de gemeente Altena hebt, je zou moeten kunnen luisteren naar de uitzendingen. Hierbij willen wij benadrukken dat onze muziekkeuze niet gebaseerd is op één bepaalde doelgroep, onze doelgroep is namelijk alle inwoners van de gemeente Altena. Daarom hebben wij onze programmamakers meegegeven hun muziekkeuzes in de programma’s die zij maken, hierop aan te passen.

Als PBO hebben wij onafhankelijke en eigen nieuwsvoorziening hoog in het vaandel staan; het delen, kopiëren en herhalen van nieuws wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden. Ook in de toekomst staan wij ervoor om onze vrijwilligers aan te sporen om zelf de gemeente Altena in te gaan om onafhankelijk nieuws vast te leggen op beeld en geluid. Zo dragen wij zorg voor een lokale omroep in de gemeente Altena, waar ook vrijwilligers die hun hobby nu nog elders uitoefenen, welkom zijn. Wij hebben onszelf namelijk als doel gesteld om ieder die zich aanmeldt bij onze omroep in te passen in de programmering of anderszins een plekje te geven binnen onze omroep. Ons inziens mogen vrijwilligers die vaak al jaren met veel plezier, toewijding en enthousiasme hun hobby uitoefenen, niet de dupe worden van de ontstane situatie. Het zou meer dan zonde zijn als deze groep vrijwilligers verloren gaat in onze gemeente.

Wanneer wij de zendmachtiging krijgen, willen wij ons als PBO van RTV Altena inzetten voor een transparante, lokale omroep voor de gemeente Altena. Een omroep waar iedereen welkom is en zich welkom voelt om zijn nieuws te delen, te ontvangen of zijn/haar hobby uit te oefenen als vrijwilliger. Gezien de doelstellingen van het CvdM willen wij samen met het bestuur van RTV Altena op zoek gaan naar samenwerkingen met andere omroepen, met als voorwaarde dat we ons eigen identiteit niet verloren wil laten gaan. Een identiteit die we wel zouden verliezen als we overhaast zouden fuseren of samen zouden gaan met andere omroepen uit buurgemeenten of verder daarbuiten. Zo bereiken we dat de inwoners van de gemeente Altena zich zullen blijven herkennen en we voldoende nieuws kunnen blijven bieden uit de gemeente Altena.

Wij hopen u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Voor een nadere mondelinge of schriftelijke toelichting staan wij altijd open.

Met vriendelijke groet,

namens het PBO van RTV Altena,

Janice Bakker-van As
Voorzitter PBO RTV Altena