Spreekuur fractie AltenaLokaal in Sportcomplex de Jager

7 mei 2019, 19:54


Regio Info

GIESSEN – AltenaLokaal houdt maandelijks een openbaar spreekuur op locatie. Op woensdag 15 mei zal dat plaats vinden in Sportcomplex de Jager te Giessen.

Inwoners, verenigingen en overige belangstellende uit de gemeente Altena worden in de gelegenheid gesteld om op een laagdrempelige wijze bij de fractie een onderwerp aan de orde te stellen. De avond vangt aan om 20.00 uur.

In verband met de planning is aanmelden gewenst via info@altenalokaal.nl.