Informatiebijeenkomst essentaksterfte in Hollandse Biesbosch

7 mei 2019, 19:45


Regio Info

DORDRECHT/BIESBOSCH – Op woensdagavond 22 mei 2019 organiseert Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een informatiebijeenkomst over de essentaksterfte in recreatiegebied de Hollandse Biesbosch.

Een bosgebied in recreatiegebied de Hollandse Biesbosch waar voornamelijk essen staan, is ten prooi gevallen aan essentaksterfte. In maart heeft Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, eigenaar van het bos, het gebied afgesloten voor publiek. In de zomer wordt gestart met het verwijderen van de over de wandelpaden paden gevallen bomen en het rooien van de niet meer levensvatbare bomen.

Het Parkschap heeft de keuze tot afsluiting en ruimen gemaakt om de veiligheid van bezoekers te waarborgen en op termijn een gemengd en gestructureerd bos te behouden. Het Parkschap wordt hierbij geadviseerd en ondersteund door de Coöperatie Bosgroep Midden Nederland.

Henk Bronkhorst, manager beheer Hollandse Biesbosch: “Door bij het uitzetten van het werk kritisch te kijken naar welke bomen behouden kunnen worden, dus andere boomsoorten dan es en essen die geen boomveiligheidsrisico’s opleveren, en door een mix van boom- en struiksoorten aan te planten, hopen we het bosbeeld zoveel mogelijk te behouden, ook na de noodzakelijke werkzaamheden. Zowel op korte als lange termijn willen we een zo gemengd en gestructureerd mogelijk bos behouden voor de Hel en Zuilespolder. Dat laat onverlet, dat we nu een stevige ingreep in het bos gaan doen. Wij hebben in ieder geval de intentie het zo te doen, dat natuurwaarden in het bos zoveel mogelijk behouden kunnen worden en op termijn mogelijk zelfs versterkt. Daarnaast willen we het bos graag zo snel mogelijk weer openstellen voor wandelaars, zodat zij ook weer veilig kunnen genieten van het bos. “

Om uitleg te geven over de essentaksterfte en de werkzaamheden in het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch, organiseert Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een informatiebijeenkomst op woensdagavond 22 mei 2019 van 19.00 tot 20.15 uur. Tijdens de bijeenkomst is gelegenheid tot vragen stellen aan de deskundige van de Coöperatie Bosgroep Midden Nederland en de manager beheer van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

De bijeenkomst start bij Biesboschcentrum Dordrecht, Baanhoekweg 53 in Dordrecht, waarna men zich zal verplaatsen naar het betreffende bosgebied voor verdere uitleg. Het advies is om hiervoor de auto of de fiets te gebruiken. Wie bij de informatiebijeenkomst aanwezig wil zijn, kan zich vóór 17 mei aanmelden door een mail te sturen aan p.kanselaar@dordrecht.nl. Informatie over de afsluiting, de essensterfte en de werkzaamheden zijn te vinden op www.biesboschcentrumdordrecht.nl.