Stichting Leergeld heeft veel kinderen kunnen helpen

6 mei 2019, 14:49


Lokaal Nieuws

ALTENA – Uit de eindrapportage van een onderzoek naar de waardering van de Leergeld aanpak uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden blijkt dat in Altena veel kinderen geholpen zijn. Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede, landelijk zijn dat er 378.000.

Leergeld beoogt te voorkomen dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen worden uitgesloten. Leergeld wil de kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zodat ze een springplank hebben om op te bloeien en kennis, vaardigheden en eigenwaarde te ontwikkelen. Leergeld draagt hierdoor bij aan de bestrijding van kansongelijkheid in Nederland. In Altena hebben ten opzichte van het voorgaande jaar 45 kinderen meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die door Stichting Leergeld zijn geboden. In totaal waren dit 226 kinderen die hiermee geholpen zijn. Er werden ruim 670 aanvragen ingediend op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en welzijn.

De voormalige 3 gemeenten deden mee aan een pilot om de aanvragen ook ze eenvoudig mogelijk te kunnen verwerken. Met als doel om schroom en schaamte om de stap naar een aanvraag te wagen is het platform kindpakket.nl succesvol geïntroduceerd. De gemeenten buiten Altena worden nu ook op het platform aangesloten. Het volledige jaarverslag is terug te lezen op www.leergeldwbo.nl.