Duiker Borcharenweg Werkendam klaar voor volgend regenseizoen

6 mei 2019, 20:40


Lokaal Nieuws

WERKENDAM – Het vervangen van de duiker bij de Borcharenweg te Werkendam is een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket tegen wateroverlast door hevige regenbuien.

Daarom willen Waterschap Rivierenland en de gemeente Altena en dit voor het nieuwe regenseizoen klaar hebben. Hoewel de werkzaamheden voor Werkendam verkeersoverlast opleveren, weegt dit volgens het waterschap en de gemeente en op tegen de risico’s van wateroverlast. De duiker bij de Borcharenweg is het laatste kunstwerk van een maatregelenpakket dat wateroverlast in de vijf kernen van de voormalige gemeente Werkendam moet tegengaan. Sinds 2016 hebben gemeente en waterschap onder andere duikers, extra waterberging en grotere rioleringen aangelegd. Ook zijn watergangen verbreed. Een grote meerjarige operatie waarbij rekening moest worden gehouden met de stroom van water in het gebied.

De duiker zorgt ervoor dat bij hevige regenval water sneller weg kan uit de kern Werkendam. Om dit water gecontroleerd te kunnen afvoeren, wordt later een waterbergingsgebied tussen de Schans en de Dijkgraaf den Dekkerweg aangelegd. Het aanleggen van de duiker is complex: deze is groot en rust op slappe bodem. Grond moet worden weggegraven en er moet een stevige fundering worden aangebracht. Ook moeten kabels en leidingen worden omgelegd.