Lessen over drank- en drugsgebruik gaan toch door

4 mei 2019, 08:56


Lokaal Nieuws

ALTENA – Lessen om drank- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan worden vanaf volgend schooljaar voortgezet op basisscholen in de gemeente Altena.

Voor schooljaar 2019-2020 is een eenmalige dekking van 45.000 euro gevonden om het zogenoemde LEV 2 Live-project te bekostigen. Het LEV-project bestaat uit lessen voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool om alcohol- en drugsgebruik tegen te gaan. Deze lessen zorgden voor een verhoogde weerbaarheid bij kinderen om nee te durven zeggen tegen alcohol, drugs en roken.

Voor de jaren erna stelt het college van B en W voor om jaarlijks 75.000 euro op te nemen voor brede weerbaarheidstrainingen binnen zowel het primair als voortgezet onderwijs. Eerder hadden de politieke partijen hun bedenkingen geuit over het mogelijk stopzetten van de drank- en drugslessen.