Bezoek aan NatuurInclusief Altena

21 april 2019, 13:15


Lokaal Nieuws

ALTENA – Zaterdag 20 april was Progressief Altena te gast bij Natuurinclusief Altena(NAI) een groep bevlogen vrijwilligers die het verbinden van mens en natuur hoog in het vaandel heeft staan.

Voor Progressief Altena een uitgelezen kans om ook van hen te horen hoe we deze ambitie in Altena handen en voeten kunnen geven. In het gesprek wordt al snel duidelijk dat er heel veel kleine en grotere zaken voor de gemeente voor het oprapen liggen; noem het ‘laaghangend fruit’. Dat heeft veelal te maken met onderhoud van openbare ruimte, maar zeker ook bij het nadenken ove ruimtelijke ontwikkelingen. Het is dan ook fijn dat Progressief Altena zich bij het totstandkomen van het collegeakkoord, sterk gemaakt heeft voor het borgen van natuur-inclusief bouwen in onze gemeente.

Ook prachtig is dat NAI, met kennis van vele natuurorganisaties, ambtenaren en andere bevlogen mensen uit de wereld van de verduurzaming, een handboek aan het maken is ‘hoe de natuur de woonwijk in getrokken kan worden’. Heel veel praktische en laagdrempelige handreikingen die uiteindelijk ook aan de wethouder duurzaamheid zal worden aangeboden. Dit laat zien dat de werkwijze “van onderop” in de praktijk dus heel veel op kan leveren!

Hoewel NAI nog maar kort bestaat, hebben ze al een aantal spraakmakende zaken kunnen realiseren. Wat te denken van de herinrichting van het park en de bestrijding van muggenoverlast door de zwaluw en de vleermuis de ruimte te geven!

In Altena is naast NAI nog een groot aantal andere natuur- en duurzaamheids organisaties actief, wij zouden graag zien dat de gemeente bij het opstellen van beleid, actief met deze clubs om de tafel gaat om zo veel lokale kennis te benutten. In Altena is natuur en duurzaamheid een bruisende energie die het verdient om gehoord te worden!

Wellicht dat ook de politiek hier een rol in kan spelen, Progressief Altena zal dit zeker in de gaten houden, want samen maken we Altena het duurzame, groene eiland dat we allemaal zo graag willen!