AltenaLokaal: “De inwoners van Hank maken zich zorgen”

13 april 2019, 06:25


Lokaal Nieuws

HANK – Inmiddels zijn de plannen voor de A27 in een ver gevorderd stadium. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het onderliggende wegennetwerk in de gemeente Altena.

De inwoners van Hank maken zich volgens AltenaLokaal zorgen om de gevolgen van het verbreden van de A27 in combinatie met het verleggen van de huidige afrit. De vrees bestaat dat het overgrote deel van het verkeer de route kiest via de Jachtsloot om enerzijds Nationaal Park de Biesbosch te bezoeken of anderzijds het recreatieverkeer richting camping de Kurenpolder te bereiken. Daarnaast zal het huidige landbouwverkeer en (zwaar) transport niet afnemen.

AltenaLokaal wil graag van het college van Altena weten of men het eens is dat de werkzaamheden rondom de A27 en de situatie hierna niet mag leiden tot onveilige situaties en dat de dorpskern van Hank niet verder belast moet worden met sluipverkeer en zwaar transport. Daarnaast zou AltenaLokaal graag zien dat dit verder onderzocht wordt wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en wat hiervan de kosten zijn.