Verleggingen kabels en leidingen A27 van start

9 april 2019, 19:40


Lokaal Nieuws

REGIO – Rijkswaterstaat en kabel- en leidingbeheerders hebben op 20 maart 2019 de eerste projectovereenkomsten getekend voor de verlegging van kabels en leidingen langs de A27. Dit betekent dat nu gestart kan worden met de verleggingen.

Nederland ligt vol met ondergrondse kabels en leidingen. Voor de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder betekent dit dat er flink wat kabels en leidingen moeten worden verlegd. En dat vraagt veel voorbereidingstijd. Sommige kabel- en leidingbeheerders moeten voor de verbreding van de A27 meer dan 100 kabels en leidingen verleggen. Stedin Netbeheer, Enexis Netbeheer, drinkwaterbedrijf Oasen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Rivierenland en Waterschap Brabantse Delta kunnen nu starten met deze verleggingen. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Doordat Rijkswaterstaat en de kabel- en leidingbeheerders vroeg met elkaar in gesprek zijn gegaan, kunnen de planningen goed op elkaar afgestemd worden. Ook worden de werkzaamheden van de diverse netbeheerders zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Ook de nog te selecteren aannemers die in 2022 aan de slag gaan met de verbreding van de snelweg A27 profiteren van het uitgebreide voorwerk.