Burgemeester Harm-Jan van Schaik informateur Waterschap Rivierenland

6 april 2019, 07:09


Lokaal Nieuws

TIEL – Harm-Jan van Schaik is aangewezen als informateur voor Waterschap Rivierenland. Van Schaik is momenteel burgemeester van Harderwijk en is op voorstel van de CDA-fractie van Waterschap Rivierenland benaderd als informateur.

De informateur gaat aan de slag om te komen tot een bestuursprogramma voor de komende vier jaar. Hij doet dat samen met de partijen die onlangs werden gekozen in het algemeen bestuur van het waterschap. Hiervoor voert hij met alle fracties in het algemeen bestuur verkennende gesprekken om te kijken welk programma op hoofdlijnen haalbaar is en welke inhoudelijke en strategische keuzes daarvoor gemaakt moeten worden.

De gesprekken met vertegenwoordigers van de fracties starten deze week.