Gemeente Altena heeft nu een Brede Adviesraad Sociaal Domein

4 april 2019, 18:05


Lokaal Nieuws

ALTENA – Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal-maatschappelijk beleid is hiervoor een brede Adviesraad Sociaal Domein in het leven geroepen.

Recent heeft de gemeente Altena inwoners opgeroepen zich beschikbaar te stellen voor lidmaatschap van de adviesraad. Uit de vele reacties hierop, heeft het college van burgemeester en wethouders 11 mensen benoemd als lid. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze zich willen inzetten voor mensen die voor ondersteuning aangewezen zijn op de gemeente. De leden van de adviesraad zijn woonachtig in de verschillende kernen van Altena. Ze hebben kennis van (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, armoedebeleid, schuldhulpverlening en/of sociale voorzieningen in Altena. De adviesraad adviseert de gemeente over het beleid op deze onderwerpen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer Henk Schouwenaars benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Brede Adviesraad Sociaal Domein. De heer Schouwenaars is een betrokken en enthousiast persoon die samen met de leden, de adviesraad vorm en inhoud gaat geven. Begin april komt de Brede Adviesraad Sociaal Domein voor de eerste keer bij elkaar en luidt zij haar officiële start feestelijk in.