Nieuwe dijkgraaf en nieuw algemeen bestuur Waterschap Rivierenland

29 maart 2019, 08:52


Lokaal Nieuws

TIEL – Co Verdaas is donderdag door de commissaris van Koning van Gelderland, John Berends, beëdigd als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. De benoeming van dijkgraaf geldt voor een periode van zes jaar. Hij neemt hiermee de voorzittershamer over van waarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen.

De nieuwe dijkgraaf is geen onbekende in de waterwereld. Co Verdaas (52) werkt al ruim twintig jaar op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, wetenschap en bestuur. Zo was Verdaas onder andere werkzaam bij de Universiteit van Wageningen, gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ, adviesbureau Over Morgen, lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatsecretaris Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Naast zijn functie als dijkgraaf is hij hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en lid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur.

Voorafgaand aan de beëdiging van Co Verdaas is ook het onlangs gekozen nieuwe algemeen bestuur tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur geïnstalleerd. Het algemeen bestuur start nu het proces om te komen tot een nieuw bestuursprogramma en een nieuw dagelijks bestuur waaraan Co Verdaas leiding geeft.